Om Algade 5

Denne gamle bygning har en rigtig spændende historie... Vidste du for eksempel at Algade 5 har været en politistation og en bank, før Dagbladet flyttede ind? Men nu er Algade 5 som bekendt en café, hvor man føler sig hensat til de skønne caféer i de små parisiske sidegader...
  
Historien om vinkælderen og det borende X
 
 Den legendariske pengeskabstyv drev i 15-16 år gæk med politiet. Han var ekspert på sit område, og han levede så stilfærdigt og regelmæssigt til daglig som grønthandler i København, at ingen mennesker havde mistanke til ham.
 
Ud over sit karakteristiske arbejde med pengeskabene efterlod han sig ingen spor, men politiet var aldrig i tvivl om, at det var det borende X, når han havde været
på spil. Men netop hans regelmæssige pengeforbrug satte også politiet i stand til at regne ud – næsten på dato – hvornår han ville slå til igen, men selvfølgelig ikke hvor.
 

I april 1931 blev det så Store Heddinge Banks tur. Banken havde dengang til huse i Algade, hvor ”Dagbladet” senere kom til, og hvor Café Algade er nu. Banken havde netop fået et nyt pengeskab af speciel konstruktion, og selvom det borende X arbejdede det meste af en lørdag nat, lykkedes det ham ikke at bryde det op.

Natbetjent Tornehøj, der havde vagt den nat, opserverede en ældre Fordvogn, der stod parkeret ved banens varehus, og som forlod byen ved 4.30 tiden. Den havde vakt hans interesse, og han noterede bilnummeret i sin lommebog og videregav det til Københavns politi.

Det viste sig snart at være et vigtigt bevis. Det mislykkede kup i Store Heddinge gav nemlig politiet vished for, at man i løbet af få dage kunne vente et nyt kup fra den celebre forbryder. Det slog til. Natten til Store Bededag blev han pågrebet på Frederiksberg og det vigtigste bevis mod ham, var det sæt falske nummerplader, nemlig de samme, som Tornehøj havde noteret ved besøget i Store Heddinge.

Som et kuriosum kan nævnes, at pengeskabet, som det borende X forsøgte sin ”ædle” kunst på, stadig står på sin gamle plads. ”Dagbladet” brugte det til gamle aviser, men i dag er det forvandlet til en flot vinkælder her i Café Algade.

 
 
 
Uddrag fra bogen ”Store Heddinge før og nu, bd. 2, 1994”, venligst udlånt af Stevns Lokalhistoriske Arkiv